OZNAM PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO ŠTÚDIA

FPM, FMV, OF, NHF a FHI

ANGLICKÝ JAZYK ako 1. a 2. Cudzí jazyk

 

Oznamujeme týmto všetkým študentom denného štúdia FPM, FMV, OF, NHF a FHI (AJ ako 1.CJ – kurz č. 12), že ich povinnou študijnou literatúrou pre štúdium anglického jazyka v akademickom roku 2023/2024 (kurz. č. 12, kurz 9 a kurz 17) budú učebnice:

ü Dubicka, Y. et al.: C1 Business Partner: Your Employability Trainer Coursebook with MyEnglishLab - cena 32,- Eur (FMV, FPM, NHF, FHI, OF - kurz 12) – 1.cj

ü O´Keeffe, Y. et al.: A2+ Business Partner: Your Employability Trainer Coursebook with MyEnglishLab - cena 31,- Eur (ISBN 9781292248592) ( PM, NH, HI - kurz 9) – 2.cj

ü A English for International Tourism Upper-int. ISBN 978-1-4479-2391-6- 24 Eur (OF kurz 17) – 1.cj

ü Učebnice sa budú predávať vo vstupnej hale novej budovy 19.9.-22.9.2023 od 9.15-16.00 za zvýhodnené ceny

Upozornenie:

!!! Pre zabezpečenie riadnej výučby je potrebné, aby mali všetci študenti učebnice so sebou hneď na 1. vyučovacej hodine!!!

Učebnice nesmú byť vyplnené! Učebnice majú kód, ktorý sa dá použiť len raz.

PLATBA IBA V HOTOVOSTI!!!

Sekretariát Katedry anglického jazyka

Fakulta aplikovaných jazykov EUBA

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.