Ďakujeme za skvelú reprezentáciu Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave obom našim zástupcom Bc. Sabine Lacušovej a Jánovi Cipárovi na celoslovenskej súťaži ŠVOČ 11. 5. 2023 v Trenčíne. Veľká gratulácia patrí Bc. Sabine Lacušovej, ktorá získala 3. miesto. 

Dňa 11. mája 2023 sa konalo celoslovenské kolo ŠVOČ na Katedre politológie Trenčianskej univerzity v Trenčíne. Zúčastnilo sa ho 9 súťažiacich z 5 univerzít – z Fakulty  sociálnych  vied  Univerzity  Cyrila  a Metoda   v Trnave, z Fakulty medzinárodných  vzťahov  Ekonomickej univerzity  v Bratislave, z Fakulty  politických  vied  a medzinárodných  vzťahov  Univerzity  Mateja  Bela  v Banskej  Bystrici, z Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a z Katedry politológie  Trenčianskej univerzity  Alexandra  Dubčeka  v Trenčíne.

Na prvom mieste skončila Simona Ivančíková z FSV UCM v Trnave s prácou Odkaz pre starostu – nástroj na podporu participácie. Na druhom mieste skončila práca Reforma politickěho systému Ukrajiny Serhiiho Shokha z Katedry politológie TnUAD v Trenčíne  a tretie miesto obsadila naša študentka Bc. Sabina Lacušová s prácou Severské  štáty ako lídri v oblasti ochrany životného prostredia v Európe.  

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.