Fakultné kolo ŠVOČ sa konalo 28. 4. 2023 v dvoch sekciách. Zúčastnilo sa ho 10 súťažiacich, ktorí boli do sekcií zaradení podľa stupňa štúdia. Ocenenie v podobe diplomu a vecného darčeka získali všetci súťažiaci.

 

Prvý stupeň štúdia

1. miesto: Ján CipárVybrané štáty USA a komparácia ich ekologických politík, vedúci práce Ing. Boris Dziura, PhD., oponent PhDr. Peter Csányi, PhD.

2. miesto:  Vojtech Höhn: Analýza teritoriálneho a sektorového zamerania bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR, vedúci práce Ing. Peter Jančovič, PhD., oponent Ing. Juraj Sýkora

3. miesto: Catherine Rosová: Postavenie Južnej Kórei na svetovom trhu, vedúci práce doc. Ing. Martin Grešš, PhD., oponent Ing. Kristína Baculáková, PhD. 

 

Druhý stupeň štúdia:

1. miesto: Bc. Sabina LacušováSeverské štáty ako lídri v oblasti ochrany životného prostredia v Európe, vedúci práce, Mgr. Michael Augustín, PhD., oponent Ing. Jakub Pernický

2. miesto:  Bc. Zuzana Baďurová: Severská spolupráca a budúcnosť severského regiónu, vedúci práce Mgr. Michael Augustín, PhD., oponent Ing. Júlia Kromková

3. miesto: Bc. Valéria Sokolíková: Adaptácia na klimatickú zmenu v operáciách OSN na  budovanie mieru,  vedúci práce doc. Milan Kurucz, CSc., oponent Mgr. Juraj Ondriaš, PhD. 

 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.