Výsledky volieb do Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave za študentskú časť akademickej obce Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity.

 

Vážené členky a členovia akademickej obce Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave,

Prinášame informácie o výsledku volieb do AS EU za študentskú časť akademickej obce FMV EU v Bratislave zo dňa 25.04.2023

Na základe výsledkov hlasovania za členov AS EU (príloha č1) za študentskú časť FMV EU v Bratislave boli zvolení:

 

HÁMOROVÁ, Tamara

HVOLKA, Matúš

 

Radka Kytková

Predsedníčka volebnej komisie

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.