Výsledky volieb 3 kandidátov do Akademického senátu EU v  Bratislave na funkčné obdobie od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2027 za zamestnaneckú časť FMV zo dňa 25. 4. 2023

Dňa 25. 4. 2023 sa na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave konali voľby 3 členov do Akademického senátu EU v Bratislave v miestnosti č. E4.18 v čase od 10.30 do 13.30 hod.

 

Za zamestnancov sa volieb zúčastnilo 16 členov akademickej obce.

Zo 16 odovzdaných hlasov bolo 16 platných hlasov. Počet platných hlasov pre navrhnutých kandidátov na členov AS EU v Bratislave bol:

Dr. habil. JUDr. Ing. Katarína Brocková, PhD., LL.M               16 hlasov

doc. Ing. Martin Grešš, PhD.                                                      16 hlasov

doc. Milan Kurucz, CSc.                                                              16 hlasov 

           

Do Akademického senátu EU v Bratislave boli za zamestnancov FMV EU v Bratislave zvolení títo kandidáti:

Dr. habil. JUDr. Ing. Katarína Brocková, PhD., LL.M.

doc. Ing. Martin Grešš, PhD.

doc. Milan Kurucz, CSc.

 

 

V Bratislave 25. 4. 2023

 

                                                                                              doc. PhDr. Ľubomír Čech, CSc. 

                                                                                                    predseda volebnej komisie                                 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.