Vážení študenti,

opäť máte možnosť prihlásiť sa do 2. kola výberového konania na Erasmus+ študijnú mobilitu v AR 2023/24. Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave má v rámci danej výzvy vyčlenených 50 nominácií a neobmedzený počet náhradníkov. Výberové konanie sa riadi základnými zásadami vymedzenými v Zásadách výberového konania študentov FMV EUBA na zahraničné pobyty v rámci programu ERASMUS+ /nájdete v prílohe/.

 

Prihlášky cez portál www. studyabroad.sk  je možné podať najneskôr do 02. 04. 2023 /nedeľa/, potrebnú dokumentáciu je treba následne zaslať emailom do 03.04. 2023 /pondelok/ do 12,00h. Ústne pohovory sa uskutočnia v stredu 12. 04. 2023 online cez MS Teams.

Uchádzač o študijnú mobilitu posiela elektronicky (emailom na ) – /predmet emailu treba označiť ako „prihláška na Erasmusštudijnú mobilitu“/ - nasledovné dokumenty:

  • odoslaná a podpísaná prihláška zo studyabroad.sk,
  • podpísaný štruktúrovaný životopis (v anglickom jazyku a v jazyku výučby na zahraničnej univerzite),
  • motivačný list (v anglickom jazyku a v jazyku výučby na zahraničnej univerzite),
  • predbežný zoznam predmetov na jednotlivých 3 vybraných zahraničných univerzitách (výber len zo zoznamu VOĽNÝCH univerzít, ktoré nájdete v prílohe emailu) - vzor tlačiva „predbežný zoznam predmetov“ nájdete v prílohe.

(je potrebné zdôrazniť, že v tomto kroku je treba si naozaj (!) vybrať 3 univerzity, kde je kompatibilita v predmetoch aspoň na 51%, lebo po nominácií je veľká pravdepodobnosť, že jedna z vybraných univerzít bude priradená danému študentovi– a výber predmetov je kľúčový /výberová komisia v rámci výberového procesu, a následne pri Learning Agreemente a v uznávacom procese/ sa stále posudzuje kompatibilita predmetov).

Všeobecné podmienky, postup prihlasovania sa do programu Erasmus+, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa  mobility štúdium sa  nachádzajú na adrese https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/erasmus-studium-v-eu a tiež na Instagrame na: https://www.instagram.com/euba_studyabroad/

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.