Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave Vás s radosťou pozýva na 22. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov  Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2023, ktorý sa bude konať v dňoch 2. a 3. júna 2023 vo Virte.

Faculty of International Relations University of Economics in Bratislava have the honour to invite you to 22nd International Scientific Conference of Doctoral Students and Young Scholars Economic, Political and Legal Issues of International Relations 2023, which will take place on 2 – 3th of June 2023 in Virt.

Na základe rozhodnutia vedenia Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave a s cieľom indexácie zborníkov v zahraničných databázach  budú akceptované len príspevky v anglickom jazyku.

In accordance with the decision of the Faculty of International Relations Academic Officials at the University of Economics in Bratislava, and with the aim of indexing the proceedings in foreign databases, only contributions written in English will be accepted.

Pozvánka/Invitation

Registrácia: https://forms.office.com/e/PmzJwVfVsz 

Licenčná zmluva/Licence Agreement

Template 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.