Výzva na Erasmus praktické stáže (deadline 15.2.2023)

Vážení študenti,

 

opäť máte možnosť prihlásiť sa na ERASMUS+ stáž. Bližie informácie nájdetev časti Akutálne výzvy tu:

https://fmv.euba.sk/medzinarodne-vztahy/mobility-studentov

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.