Prieskum názorov študentov na predmet / učiteľov

 

Milí študenti,

opäť máte možnosť vyjadriť svoj názor nap riebeh výučby v zimnom semestri ak. roka 22/23.

Vyjadriť sa môžete do 3.2.2023.

hodnotenie kvality

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.