Erasmus+ štúdium výzva na ak. rok 2023/2024

Deadline 14.2.2023

Erasmus+ štúdium výzva na ak. rok 2023/2024

Deadline 14.2.2023

Zásady výberového konania nájdeš v záložke mobility študentov.

Plagt SK

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.