VÝZVA NA VÝBEROVÉ KONANIE NA ERAZMUS + PRAKTICKÚ STÁŽ v AKADEMICKOM ROKU 2022/23

VÝZVA NA VÝBEROVÉ KONANIE NA ERAZMUS + PRAKTICKÚ STÁŽ v AKADEMICKOM ROKU 2022/23

  • odoslaná a podpísaná prihláška zo studyabroad.sk
  • podpísaný štruktúrovaný životopis (v anglickom jazyku)
  • informácia o predpokladanej stáži (miesto, náplň práce stážistu, trvanie stáže, prípadne informácia o kontaktnej osobe/“supervisorovi“)

deadline 15.december 2022

(zaslanie elektronicky/ emailom na , ústne pohovory sa uskutočnia 16. decembra 2022 cez MS Teams

 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.