Oddelenie medzinárodnej mobility na EU v Bratislave vyhlasuje dodatočnú výzvu na Štúdium Erasmus+ mimo Európy s grantomŠtúdium mimo Európy bez grantu.

Do 17. októbra 2022 je potrebné odoslať na e-mail  nasledovné dokumenty:

  • vyplnenú prihlášku Student Application Form
  • životopis v anglickom jazyku
  • motivačný list v anglickom jazyku
  • výpis výsledkov doterajšieho štúdia – vystaví študijné oddelenie domácej fakulty
  • doklad potvrdzujúci znalosť cudzích jazykov
  • potvrdenie o mimoškolských činnostiach a referencie (nepovinné)

Výberové konanie sa uskutoční 20. októbra 2022!

Všetky informácie nájdete na našej web stránke Štúdium na základe Bilaterálnych dohôd a tiež na stránke Erasmus+ štúdium mimo EÚ , fakultných stránkach alebo u prodekanov pre medzinárodné vzťahy.

Zoznam univerzít nájdete aj tu

Výzva ŠTUDUJ V ZAHRANIČÍ V LETNOM SEMESTRI 2022/2023

Call STUDY OUTSIDE EUROPE IN SUMMER SEMESTER 2022/2023

štúdium mimo eú ls 22 23 v2

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.