Faculty of International Relations of the University of Economics in Bratislava cordially invites you to the 23nd International Scientific Conference International Relations 2022: Current Issues in World Economy and Politics, which will be held December 1-2, 2022 at the Smolenice Castle.

Termín registrácie a odoslania príspevkov () je do 11. novembra 2022

The deadline for registration and submission of articles () is November 11, 2022.

 

Registrácia/Registrationhttps://forms.office.com/r/0Wuh0uSaxJ

 

Pozvánka / Invitation / Šablóna pre autorov / Template / Licenčná zmluva / Licence Agreement

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.