Medzinárodná asociácia Central and East European International Studies Association (CEEISA), ktorá združuje akademikov a vedeckých pracovníkov z oblasti medzinárodných vzťahov, organizovala svoj pravidelný medzinárodný konvent historicky po prvýkrát v Slovenskej republike. Konferencia sa v minulosti konala v európskych metropolách ako napr. Praha, Belehrad, Ľubľana, Krakow, Istanbul, Budapešť, Petrohrad a i. Ekonomická univerzita v Bratislave hostila toto prestížne medzinárodné podujatie, na ktoré sa zaregistrovalo 130 delegátov - expertov na medzinárodné vzťahy z univerzít a výskumných inštitúcií z celej Európy. 

dsc 0060

CEEISA Convention 2022 s ústrednou témou "Back to the Margins?" sa organizačne pripravovala takmer rok v úzkej spolupráci s Fakultou medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Vyvrcholením dlhých a náročných príprav bola trojdňová medzinárodná konferencia, ktorá sa konala v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave v dňoch 22. - 24. júna 2022.

Plenárne rokovanie, na ktorom privítal delegátov konferencie aj dekan FMV doc. PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD., sa začalo v stredu 22. júna popoludní v aule univerzity. Konferenciu otvorila prezidentka asociácie CEEISA Dr. Maria Mälksoo. Hlavný príspevok predniesla vzácna hosťka prof. Ayse Zarakol z University of Cambridge. Krátko pred otvorením konferencie, v stredu popoludní, prijal na rektoráte túto vzácnu návštevu aj prorektor pre medzinárodné vzťahy doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD. Oficiálneho stretnutia s prof. Zarakol sa zúčastnil aj pán dekan Kucharčík.

img 6339

Druhý a tretí deň konferencie pokračoval rokovaniami v jednotlivých sekciách. Paralelne bežalo päť sekcií v piatich prednáškových miestnostiach. Účastníci konferencie diskutovali témy spojené s aktuálnym vývojom politicko-spoločenskej situácie v Európe, vrátane vojenského konfliktu na Ukrajine, bezpečnostnej situácie, migrácie, národných identít, európskej historickej pamäte, dezinformácií, kyberbezpečnosti, demokracie či populizmu. Viacero sekcií bolo zameraných na regióny strednej a východnej Európy, Ázie, vrátane Ruska a Číny, na politiky susedstva EÚ, interregionálnu politickú, ekonomickú spoluprácu a aktuálne globálne výzvy. Za úspešný a hladký priebeh konferencie možno vďačiť aj fakultnému organizačnému tímu, ktorý pozostával z dobrovoľníkov z radov doktorandov a študentov FMV.

Konferencie sa zúčastnili delegáti zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Srbska, Ukrajiny, Spojeného kráľovstva, Rakúska, Nemecka, Holandska, Fínska, Estónska, Dánska, Belgicka, Talianska, Španielska, Turecka a ďalších štátov. 

FOTOGALÉRIA

dsc 0007 large

 

dsc 00150

 

dsc 0015 large

 

dsc 0017 large

 

dsc 0018 large

 

dsc 0021 large

 

dsc 0022 large

 

dsc 0027 large

 

dsc 0032 large

 

dsc 0034 large

 

dsc 0035 large

 

dsc 0038 large

 

dsc 0043 large

 

dsc 0050 large

 

dsc 0051 large

 

dsc 0054 large

 

dsc 0055 large

 

dsc 0056 large

 

dsc 0059 large

 

dsc 0060

 

dsc 0062 large

 

 

 

 

 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.