Na Katedre politológie a euroázijských  štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa dňa 14. 6. 2022 konalo medziuniverzitné kolo ŠVOČ.

Súťažiaci zastupovali 4 univerzity – Fakultu sociálnych vied UCM v Trnave, Pedagogickú fakultu UK v Bratislave, Fakultu medzinárodných vzťahov EU v Bratislave a Filozofickú fakultu UKF v Nitre. Tešíme sa, že študentky zastupujúce FMV získali 1. a 3. miesto. Prvé miesto získala  Ing. Júlia Kromková s témou Postkoloniálna politika Talianskej republiky v severnej Afrike – potenciál a obmedzenia. Vedúcim práce bol doc. PhDr. Ľubomír Čech, CSc., a tretie miesto obsadila Bc. Dominika Kocánová s témou Význam primárnych komodít v zahraničnom obchode Brazílie v 21. storočí. Vedúcim práce bol Ing. Peter Jančovič.

Gratulujeme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu FMV.

img 20220614 130734

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.