Vážení záujemcovia a uchádzači, srdečne Vás pozývame na Virtuálny informačný deň Fakulty medzinárodných vzťahov, ktorý sa uskutoční online cez platformu MS Teams v dvoch termínoch: 3. a 10. februára 2022 o 14.00. Zaregistrovať sa môžete tu.

Na stretnutí sa dozviete viac o:
- študijných programoch,
- prijímacom konaní,
- podmienkach štúdia,
- aktivitách a podujatiach,
- zahraničných mobilitách,
- uplatnení v praxi.

Na Vaše otázky budú odpovedať zástupcovia študentov a vedenie fakulty. Tešíme sa na stretnutie s Vami! 
Stretnutie sa uskutoční v dvoch termínoch, obsah oboch stretnutí bude identický.
Link na pripojenie prostredníctvom platformy MS Teams Vám bude doručený deň pred konaním udalosti.


Prečo Fakulta medzinárodných vzťahov:

  • dlhodobo sa nachádzame v TOP 10 slovenských fakúlt, pokiaľ ide o záujem zamestnávateľov o našich absolventov
  • získaš špecifický profil, vďaka ktorému sa v živote nestratíš
  • nadobudneš rozhľad a kontakty, ktoré ťa posunú ďalej
  • zlepšíš si dva cudzie jazyky a naučíš sa tretí
  • vycestuješ a spoznáš svet

Akreditované študijné programy:

  • MEDZINÁRODNÉ EKONOMICKÉ VZŤAHY (bakalárske štúdium)
  • HOSPODÁRSKA DIPLOMACIA (inžinierske štúdium)
  • HOSPODÁRSKA DIPLOMACIA V ANGLICKOM JAZYKU (inžinierske štúdium)
  • MEDZINÁRODNÉ EKONOMICKÉ VZŤAHY (doktorandské štúdium v dennej/externej forme)

 Plagát v PDF

informačný deň fmv 2022

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.