Neváhaj a využi jedinečnú príležitosť zúčastniť sa Erasmus+ praktickej stáže. Nadobudni pracovné skúsenosti a zlepši svoje jazykové zručnosti.

Erasmus+ praktická stáž - výzva a pokyny pre študentov FMV

Povinná dokumentácia:

  • vyplnená a podpísaná prihláška v systéme https://studyabroad.sk/ na súčasný akademický rok 2021/2022,
  • podpísaný štruktúrovaný životopis (v anglickom jazyku),
  • informácia o predpokladanej stáži (miesto, náplň práce stážistu, trvanie stáže, prípadne informácia o kontaktnej osobe/“supervisorovi“).
  • vyplnenú prihlášku odošli mailom prodekanke pre medzinárodné vzťahy FMV () do 15. 12. 2021 do 12h 

Všeobecné inštrukcie pre Erasmus+ praktické stáže:

https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/erasmus-prakticke-staze

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.