Oddelenie medzinárodnej mobility na EU v Bratislave vyhlasuje dodatočnú výzvu na: Štúdium Erasmus+ mimo Európy s grantom a Štúdium mimo Európy bez grantu.

 štúdium mimo európy ls 20 21 sk 1

 

Štúdium Erasmus+ mimo Európy s grantom

 

Albánsko      UNIVERSITY OF TIRANA

 • určené pre 2. a 3. stupeň FPM, trvanie 5 mesiacov, AJ – B2

Ukrajina        KYIV NATIONAL ECONOMIC UNIVERSITY

 • určené pre 2. a 3. stupeň, trvanie 5 mesiacov, AJ – B2

Čína               SOUTHWESTERN UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS

 • určené pre 3. stupeň, trvanie 3 mesiace a 15 dní, AJ – B2

                       NINGBO UNIVERSITY 

 • určené pre 3. stupeň, trvanie 3 mesiace, AJ – B2 

Vietnam        NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY, HANOI

 • určené pre 3. stupeň, trvanie 3 mesiace, AJ – B2

Gruzínsko     GEORGAN INSTITUTE OF PUBLIC AFFAIRS

 • určené pre 1., 2. a 3 stupeň, trvanie 3 mesiace a 15 dní, AJ – B2

Moldavsko   UNIVERSITY OF EUROPEAN STUDIES OF MOLDOVA

 • určené pre 2. a 3. stupeň, trvanie 5 mesiacov, AJ – B2

Juhoafrická republika       CAPE PENINSULA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

 • určené pre 3. stupeň, trvanie 3 mesiace, AJ – B2

 

Štúdium mimo Európy cez bilaterálnu spoluprácu, kde nie je potrebné platiť školné poplatky, štúdium je bez grantu:

 

USA                       UNIVERSITY OF WISCONSIN LA CROSSE

 • určené pre 1. stupeň, trvanie 1 semester, AJ - TOEFL 73 bodov, IELTS 6.0 

Švajčiarsko          HAUTE ÉCOLE DE GESTION GENÉVE

 • určené pre 1. stupeň, trvanie 1 semester, AJ – B2, grant pre zahraničných študentov 350 – 400 EUR/mesačne

Rusko                   INSTITUTE OF BUSINESS STUDIES 

 • určené pre 1. a 2 stupeň, trvanie 1 semester, AJ – B2

                              PLEKHANOV RUSSIAN UNIVERSITY OF ECONOMICS

      -      určené pre 1. a 2. stupeň, trvanie 1 semester, AJ - B2

                              SPBU - SAINT PETERSBURG UNIVERSITY

 • určené pre  a 2. stupeň, trvanie 1 semester, AJ - B2

Južná Kórea      SOLBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

- určené pre 1. a 2. stupeň, trvanie 1 semester, AJ - B2

Brazília               USP UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

 • určené pre 1. a 2. stupeň, trvanie 1 semester, jazyk portugalský – B1

Japonsko        TOKYO INTERNATIONAL UNIVERSITY

 • určené pre 1. a 2. stupeň, trvanie 1 semester, AJ - TOEFL iBT 79, IELTS 6.0, CEFR B2 GPA 2.5 

                         RITSUMEIKAN ASIA PACIFIC UNIVERSITY

 • určené pre 1. a 2. stupeň, trvanie 1 semester, AJ - TOEFL iBT 79, IELTS 6.0

Thajsko              NATIONAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION

 • určené pre 3. ročník 1. stupňa a 2. a 3. stupeň, trvanie 1 semester, AJ - TOEFL 500, IELTS 6.0 or TOEIC 650

Keňa                 KENYATTA UNIVERSITY

 • určené pre 1. 2. a 3. stupeň, trvanie 1 semester, AJ – B2

Mexico       INSTITUTO TECHNOLÓGIGO AUTÓNOMO DE MEXICO

 • určené pre 1.a 2. stupeň, trvanie 1 semester, jazyk španielsky – B2, AJ – TOEFL 580, ILTS 7.0 

                    TECNOLÓGICO DE  MONTERREY

 • určené pre 1. stupeň, trvanie 1 semester, ŠJ – B2, AJ – TOEFL 80, IELTS 7.0

India            INIDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT RAIPUR

 • určené pre 2. stupeň, trvanie 1 semester, AJ – B2, výučba online

Do 18. októbra 2021 je potrebné odoslať na e-mail  nasledovné dokumenty:

 • vyplnenú prihláškuStudent Application Form
 • životopis v anglickom jazyku
 • motivačný list v anglickom jazyku
 • výpis výsledkov doterajšieho štúdia
 • doklad potvrdzujúci znalosť cudzích jazykov
 • potvrdenie o mimoškolských činnostiach a referencie (nepovinné)

Výberové konanie sa uskutoční 26. októbra 2021!

Všetky informácie nájdete na našej web stránke Štúdium na základe Bilaterálnych dohôd a tiež na stránkeŠtúdium mimo EÚ K107, fakultných stránkach alebo u prodekanov pre medzinárodné vzťahy.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.