Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave Vás srdečne pozýva na 22. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2021: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky, ktorý sa bude konať online cez MS Teams 2. – 3. decembra 2021.

Faculty of International Relations of the University of Economics in Bratislava cordially invites you to the 22nd International Scientific Conference International Relations 2021: Current Issues in World Economy and Politics, which will be held online through MS Teams on December 2-3, 2021.

Termín registrácie a odovzdania príspevkov je do 12. novembra 2021

The deadline for registration and submission of articles is November 12, 2021.

 

Pozvánka

Invitation

Pokyny pre autorov

Template 

Licenčná zmluva/Licence Agreement

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.