Faculty of Political Science and International Studies, University of Warsaw in partnership with:

  • Faculty of International Relations, University of Economics in Bratislava
  • Faculty of Social Sciences, Institute of International Studies, Charles University,
  • Faculty of Social Sciences, Institute of Political Studies, Charles University,
  • Department of International Relations, Institute for International, Political and Regional Studies, Corvinus University of Budapest,
  • Department of Political Science and International Relations, University of Pecs.

is organising International Conference: “V4. Past. Present. Future” that will take place on 16th and 17th of December, 2021.

Call for papers - information package 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.