Ubytovacia komisia pre uchádzačov a študentov FMV EU v Bratislave spracovala Vaše žiadosti o ubytovanie na  študentských domovoch EU v Bratislave.

Výsledky pridelenia ubytovania pre budúci 1. a 4. ročník a ostatné ročníky sú zverejnené na stránke Študentského parlamentuPod vaším identifikačným číslom nájdete informáciu o dosiahnutí bodov na ubytovanie v akademickom roku 2021/2022.  

Študenti, ktorým nebolo pridelené ubytovanie a chcú sa odvolať, musia podať žiadosť o odvolanie do 03.08.2021. Žiadosť treba poslať na email: . Formulár pre odvolanie nájdete v sekcii: Fakulta - Ubytovanie - Dokumenty na stránke Študentského parlamentu.
 

Informácia pre zahraničných študentov: 

V publikovaných zoznamoch nefigurujú vaše údaje, nakoľko Vám tento rok budú prideľovať ubytovanie riaditeľky študentských domovov. Všetci zahraniční budú mať zabezpečený internát. O bližšom rozdelení izieb sa študenti dozvedia prostredníctvom sociálnych sietí alebo správou v AiSe.

Ostatné kroky sa budú riadiť harmonogramom pre prideľovanie ubytovania. 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.