Vážené členky a členovia akademickej obce Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 
prinášame informácie o výsledku doplňujúcich volieb do Akademického senátu Fakulty medzinárodných vzťahov a do Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave za študentskú časť Fakulty medzinárodných vzťahov zo dňa 07.06.2021.

OZNAM o výsledku volieb do Akademického senátu Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave za študentskú časť Fakulty medzinárodných vzťahov zo dňa 07.06.2021

Na základe výsledkov hlasovania za členov AS FMV v Bratislave za študentskú časť FMV EU boli zvolení:

HVOLKA, Matúš 

KOPÁL, Radovan

Oznámenie výsledkov doplňujúcich volieb AS FMV

Zápisnica z doplňujúcich volieb AS FMV

 

OZNAM o výsledku volieb do Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave za študentskú časť Fakulty medzinárodných vzťahov zo dňa 07.06.2021

Do študentskej časti Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave za Fakultu medzinárodných vzťahov bol zvolený tento kandidát: 

STRAUSZOVÁ, Katarína

Oznámenie výsledkov doplňujúcich volieb AS EU

Zápisnica z doplňujúcich volieb AS EU

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.