Dňa 07.06. 2021 sa uskutočnia doplňujúce voľby do Akademického senátu FMV za študentskú časť Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave. Doplňujúce voľby kandidátov na členov Akademického senátu FMV EU v Bratislave (ďalej len „AS FMV“) vyhlásil AS FMV podľa článku 2 Zásad volieb do Akademického senátu Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave na základe hlasovania zo dňa 12.05.2021.

Volebná komisia pre doplňujúce voľby do AS FMV v Bratislave za študentskú časť FMV EU konštatuje, že prijala 5 návrhov na kandidáta na člena AS FMV v Bratislave za študentskú časť FMV EU, z čoho 2 návrhy boli neplatné a 3 návrhy platné.

V platných návrhoch boli navrhnutí títo kandidáti: 

HVOLKA, Matúš
KOPÁL, Radovan
ŠČURKA, Jakub

Dňa 07.06. 2021 sa uskutočnia doplňujúce voľby do Akademického senátu Ekonomickej univerzity za študentskú časť Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave. Doplňujúce voľby kandidátov na členov Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „AS EU“) vyhlásil AS FMV podľa článku 3 Zásad volieb do Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na základe hlasovania zo dňa 12.05.2021.

Volebná komisia pre doplňujúce voľby do AS EU v Bratislave za študentskú časť FMV EU konštatuje, že prijala 1 návrh na kandidáta na člena AS EU v Bratislave za študentskú časť FMV EU. 

Navrhnutý kandidát: 

STRAUSZOVÁ, Katarína 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.