Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave vydáva opatrenie rektora č. 6/2021.

 Príkaz rektora č. 2/2021

Všetky ďalej uvedené opatrenia a termíny môžu byť zmenené a upravené v závislosti od rozhodnutí verejných autorít (napr. Úradu verejného zdravotníctva).

Toto opatrenie rektora nadobúda účinnosť dňom 24. mája 2021. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie rektora č. 1/2021 v znení dodatkov č. 1 – 11.

 

Celý text opatrenia si môžete prečítať tu.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.