Vážené študentky a vážení študenti, je tu čas na podávanie prihlášok do výberového konania na krátkodobú stáž na MZVaEZ SR v akademickom roku 2021/2022.

 staz mzv

Podmienky a priebeh výberového konania

Osobný dotazník

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.