Celoslovenská medzifakultná súťaž ŠVOČ sa uskutočnila online cez MS Teams dňa 12. mája 2021 v čase od 9,00 – 12,30 hod. Zúčastnilo sa jej 8 súťažiacich z 5 fakúlt a to z: Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici, Fakulty sociálnych a ekonomických vied UAD v Trenčíne, Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave, Filozofickej fakulty UKF v Nitre a Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave.

             Komisia ocenila, že súťažiaci študenti si vybrali zaujímavé témy, mali výborne pripravené prezentácie v PowerPointe, vynikajúco zvládli odpovede na otázky, čím sa preukázala ich skvelá príprava, odborná znalosť riešenej problematiky, ako aj zanietenosť pre danú tému.

            Z týchto dôvodov udelila komisia 1. až 4. miesto vždy dvom súťažiacim. 

Študent Názov práce Univerzita, fakulta Vedúci práce Oponent Poradie
Bc. Františka Pirosková  Dark web a policajné zložky  UMB v BB, FPVaMV doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.  doc. Ing. Karol Fabián, CSc 1.
Bc. Michaela Dziaková Dôvody účasti voličov vo voľbách do Európskeho parlamentu na Slovensku UCM v TT, FSV PhDr. Jakub Bardovič, PhD. doc. PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD. 1. 
Bc. Denisa Hanáková Interkultúrna komunikácia v diplomacii EUBA, FMV doc. Milan Kurucz, CSc. PhDr.  Simona  Chuguryan, PhD. 2.
Nikola Zemanová Genocída Rohingov v Mjanmarsku UKF v Nitre, FiF PhDr. Kočnerová Mária, PhD. Mgr. Beáta Izsófová     2.
Bc. Ján Ganobčík Aplikácia e-governmentu v podmienkach Švajčiarska  UCM v TT, FSV PhDr. Michal Lukáč, PhD. PhDr. Martin Halmo, PhD.  3. 
Bc. Richard Hasaj  Ideológie ovplyvňujúce vznik totalitných režimov. Prečo sa Roger Scruton v článku The Totalitarian Temptation mýlil? UKF v Nitre, FiF Mgr. Tibor Szentandrási, PhD.  Mgr. Henrich Fačkovec 3.
Bc. Júlia Kromková Líbya na pozadí súčasného rozdelenia geopolitických sfér vplyvu EUBA, FMV doc. PhDr. Ľubomír Čech, CSc. Mgr. Martin Karas, PhD. 4.
Alexandra Hoťková Rozdielne odmeňovanie zamestnancov v závislosti od životných nákladov UAD v Trenčíne, FSaEV JUDr. Andrej Poruban, PhD. Ing. Martina Jakubčinová, PhD., MBA 4. 

          Ďakujeme za spoluprácu fakultám, ktoré sa súťaže zúčastnili, a predovšetkým členom komisie, vedúcim prác, oponentom a súťažiacim študentom.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.