Výsledky fakultného kola ŠVOČ

Fakultné kolo ŠVOČ sa konalo 30. apríla 2021 online cez MS Teams.

 Súťažiace mali pripravené prezentácie a komisia rozhodla oceniť nižšie uvedené štyri práce. Prvé dve študentky budú reprezentovať Fakultu medzinárodných vzťahov EUBA na celoslovenskom medzifakultnom kole ŠVOČ, ktoré sa bude konať 12. 5. 2021 tiež online formou.

Umiestnenie

Súťažiaci, názov práce

Vedúci práce

Oponent

1.

Bc. Júlia Kromková: Transformácia systému moci v súčasnej Líbyi – možnosti a limity

doc. PhDr. Ľubomír Čech, CSc.

Mgr. Martin Karas, PhD.

2.

Bc. Denisa Hanáková: Interkultúrna komunikácia v diplomacii

doc. Milan Kurucz, CSc.

PhDr.  Simona  Chuguryan, PhD.

3.

Bc. Ganna Ageieva: Osobitosti hospodárskeho rozvoja Singapuru

Dr. h. c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.

Ing. Tatiana Damašková, PhD.

4.

Bc. Iryna Kushnir: Osobitosti hospodárskeho rozvoja Kórejskej republiky

Dr. h. c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.

Ing. Tatiana Damašková, PhD.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.