Dňa 07.06. 2021 sa uskutočnia doplňujúce voľby do Akademického senátu FMV za študentskú časť Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave. Doplňujúce voľby kandidátov na členov Akademického senátu FMV EU v Bratislave (ďalej len „AS FMV“) vyhlásil AS FMV podľa článku 2 Zásad volieb do Akademického senátu Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave na základe hlasovania zo dňa 12.05.2021.


Dňa 07.06. 2021 sa uskutočnia doplňujúce voľby do Akademického senátu Ekonomickej univerzity za študentskú časť Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave. Doplňujúce voľby kandidátov na členov Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „AS EU“) vyhlásil AS FMV podľa článku 3 Zásad volieb do Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na základe hlasovania zo dňa 12.05.2021.

Doplňujúce voľby do AS Ekonomickej univerzity za študentskú časť FMV EU v Bratislave

Návrh kandidáta na člena AS EU

Súhlas navrhnutého kandidáta na člena AS EU

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.