Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave vydáva Dodatok č. 10 k opatreniu rektora č. 1/2021ktorým sa upravuje ustanovenie číslo 7.1 opatrenia rektora č. 1/2021 zo dňa 20. 1. 2021 v znení dodatkov č. 1 - 8. Ruší sa dodatok č. 9 zo dňa 29. 4. 2021.

 Všetky ostatné ustanovenia opatrenia č. 1/2021 zo dňa 20. 1. 2021 v znení dodatkov č. 1 – 8 zostávajú aj naďalej v platnosti.

Tento dodatok nadobúda účinnosť 3. mája 2021.

Všetky ďalej uvedené opatrenia a termíny môžu byť zmenené a upravené v závislosti od rozhodnutí verejných autorít (napr. Úradu verejného zdravotníctva).

Celý text opatrenia na hlavnej stránke Ekonomickej univerzity v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.