Porovnávaniu vysokých škôl, fakúlt a rôznych študijných programov venujú mladí ľudia pri svojom rozhodovaní o budúcom štúdiu veľkú pozornosť. To, nad čím každý premýšľa je, či sa absolvent dokáže uplatniť na trhu práce, aké sú jeho kariérne perspektívy po absolvovaní štúdia a či má šancu nájsť si zamestnanie vo svojom vysnenom odbore. V neposlednom rade je to tiež otázka nástupného platu absolventov. V súčasnosti existuje niekoľko rebríčkov, ktoré môžu toto rozhodovanie uľahčiť. 

 

Absolventi FMV patria na trhu práce medzi najžiadanejších

Podľa portálu profesia.sk si Ekonomická univerzita v Bratislave drží niekoľko rokov prvenstvo, pokiaľ ide o najžiadanejších absolventov vysokých škôl u zamestnávateľov. Ak sa pozrieme na rebríček fakúlt podľa záujmu o absolventov, Fakulta medzinárodných vzťahov sa nachádza na 4. mieste. FMV zároveň figuruje v tomto rebríčku ako „najžiadanejšia“ fakulta Ekonomickej univerzity. 

 

snímka obrazovky 2021 04 08 o 21.07.00

 

Absolventi študijného programu medzinárodné ekonomické vzťahy sú spôsobilí využívať nadobudnuté poznatky a skúsenosti ako odborní pracovníci v domácich, zahraničných a medzinárodných spoločnostiach pôsobiacich prakticky vo všetkých odvetviach hospodárstva. Absolvent druhého stupňa v študijnom programe hospodárska diplomacia má hlboké vedomosti, na základe ktorých je spôsobilý analyzovať ekonomické prostredie a uplatňovať inovatívne prístupy v oblasti medzinárodných ekonomických vzťahov. 

 

Kariéra v odbore s nadpriemerným zárobkom

Naši absolventi sa po skončení štúdia úspešne umiestňujú napríklad na pozíciách Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky i v inštitúciách Európskej únie.

Drvivá väčšina – až 95 % absolventov – kariérne začne po vysokej škole pôsobiť v Bratislavskom kraji. Takmer polovica zo 70 absolventov končiacich v r. 2019, presne 45 %, pracovalo po skončení štúdia vo vyštudovanom odbore a priemerná hrubá mesačná mzda absolventov FMV dosahovala úroveň 1 469 eur. Tieto výsledky priniesol portál uplatnenie.sk.

V priemere 34 dní trvalo zamestnaným absolventom našej fakulty nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer. Až 42 % z bývalých študentov FMV sa zamestnalo v oblasti odborných, vedeckých alebo technických činností. A ktoré boli TOP 3 zamestnania, v ktorých sa im podarilo uplatniť? Najčastejšie to boli pozície finančných analytikov v oblasti finančníctva a poisťovníctva, miesta špecialistov v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly alebo zvolili kariéru analytikov v oblasti riadenia a organizácie práce. 

 

snímka obrazovky 2021 04 08 o 21.46.43

Pre porovnanie, pokiaľ ide o absolventov, ktorí úspešne ukončili štúdium na FMV v r. 2018, z celkovo 84 absolventov sa najviac (21 %) zamestnalo v oblasti verejnej správy a obrany. 

 

snímka obrazovky 2021 04 08 o 22.10.42

 

Trendy trhu práce pre našich absolventov

Okrem pracovných pozícií v súkromnej sfére nájdu absolventi FMV obvykle uplatnenie aj v zahraničnej službe v európskych či medzinárodných organizáciách a inštitúciách, ako aj na Slovensku v rámci odborov Národnej rady Slovenskej republiky, na Úrade vlády, jednotlivých ministerstvách a najvyšších orgánoch špecializovanej štátnej správy či územnej štátnej správy. 

Aké sú zamestnania s najvyšším komplexným hodnotením, pokiaľ ide o kritéria mzdového potenciálu, stability miesta, dostupnosti pracovných príležitostí a perspektívy do budúcnosti? Podľa portálu trendyprace.sk v oblasti ekonomiky, manažmentu a administratívy sa v prvej 25-ke nachádzajú zamestnania ako projektový špecialista, projektový manažér, riadiaci pracovník obstarávania, manažér pre starostlivosť o zákazníkov, vzdelávania a rozvoja zamestnancov, špecialista v oblasti stratégie podniku, kontrolingu alebo interného auditu a ďalšie.

Vysoko hodnotené zamestnania podľa tých istých kritérií v oblasti štátnej a verejnej správy, o ktoré sa môžu naši absolventi uchádzať, sú napríklad manažér obstarávania, vedúci služobného úradu alebo špecialista stratégie vo vzťahu k politikám Európskej únie. Portál trendyprace.sk zároveň radí absolventov medzinárodných ekonomických vzťahov ako 4. najlepšie zarábajúcich absolventov vysokých škôl do piatich rokov od ukončenia štúdia.

 

snímka obrazovky 2021 04 09 o 22.03.56

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.