Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2021/ Economic, Political and Legal Issues of International Relations 2021

Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave Vás pozýva na 20. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2021, ktorá sa bude konať 4. júna 2021 online formou prostredníctvom platformy MS Teams. Prihlásiť sa na online konferenciu je možné do 28. 5. 2021.

Faculty of International Relations of the University of Economics in Bratislava has the honour to invite you to 20th International Scientific Conference of Doctoral Students and Young Scholars Economic, Political and Legal Issues of International Relations 2021, which will take place on 4th of June 2021 online via the MS Teams platform. Deadline for registration is 28th of May 2021.

 

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2015 je indexovaný vo WOSe.

Conference proceedings will be submitted for evaluation to Web of Science. Conference proceedings from 2015 are indexed in WoS.

 

Pozvánka/Invitation

Pokyny pre autorov/Template

Licenčná zmluva/Licence Agreement

Prihláška na konferenciu/You can register: https://bit.ly/3mbm4r3

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.