Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave vypisuje ďalší ročník Súťaže o najlepšiu študentskú vedeckú a odbornú prácu.

 

Podmienky a pravidlá súťaže, prihlášku, ako aj témy pre rok 2021 nájedete na webovej stránke fakulty: 

https://fmv.euba.sk/veda-a-vyskum/svoc/pravidla-pre-svoc

 Tešíme sa na vašu účasť

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.