Vážené členky a členovia akademickej obce Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave,

zasadnutie Volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 01. 04. 2021 do 31. 03. 2025 sa uskutočnilo dňa 12. 02. 2021 o 11,00 h.

 

Zoznam kandidátov na dekana

Životopis kandidáta na dekana 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.