Voľby kandidáta na dekana Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2025

Akademický senát Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 19. 1. 2021 vyhlásil voľby kandidáta na dekana Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2025 v zmysle čl. 11 Štatútu Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

 Na zasadnutí Akademického senátu FMV EU v Bratislave dňa 19. 1. 2021 bola zvolená volebná komisia na voľbu kandidáta na dekana Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá organizuje a zabezpečuje voľby.

 

Vyhláška o pravidlách, termínoch prípravy a priebehu voľby kandidáta na dekana Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2025

Príloha č. 1

Príloha č. 2 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.