Všetkých pozývame na Deň otvorených dverí našej fakulty online 12.2.2021. 

Registračný formulár pre registráciu tu

INFORMAČNÝ MATERIÁL - prijímacie konanie pre ak. rok 2021/2022 (I. stupeň štúdia)

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE PRE ZAHRANIČNÝCH UCHÁDZAČOV - prijímacie konanie pre ak. rok 2021/2022 (I. stupeň štúdia)

Ukážka vysokoškolskej prednášky z Fakulty medzinárodných vzťahov adresovaná záujemcom o štúdium

Absolventské video: prečo Katka a Pali odporúčajú Fakultu medzinárodných vzťahov

dod2021 fmv poster

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.