Milí študenti, práve je otvorená výzva na štúdium Erasmus+ mimo Európy s grantom a štúdium mimo Európy bez grantu na akademický rok 2021/2022 v slovenskej aj anglickej verzii. 

Deadline na prihlásenie je do 19.3.2021. Výberové konanie sa uskutoční dňa 26. marca 2021.

Všetky informácie:

v slovenskom jazyku:

https://euba.sk/student/oznamy-pre-studentov/2088-studuj-v-zahranici-v-akademickom-roku-2021-2022

 v anglickom jazyku:

https://euba.sk/en/student/student-news/2088-call-for-study-stay-outside-europe-in-academic-year-2021-2022

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.