Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave vydáva dodatok č. 3 k opatreniu rektora č. 12/2020ktorým sa menia ustanovenia č. 2, 3, 4, 5, 7 a 8 opatrenia rektora č. 12/2020 vydaného dňa 27. októbra 2020 v znení dodatku č. 1 k opatreniu rektora č. 12/2020 zo dňa 30. 10. 2020 a v znení dodatku č. 2 k opatreniu rektora č. 12/2020 zo dňa 17. 12. 2020.

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť od 1. 1. 2021.

Všetky ďalej uvedené opatrenia a termíny môžu byť zmenené a upravené v závislosti od rozhodnutí verejných autorít (napr. Úradu verejného zdravotníctva).

 1. január 2021 - Dodatok č. 3 k opatreniu rektora č. 12/2020 - celý text dodatku

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.