Fakulta medzinárodných vzťahov vyhlasuje výzvu na výberové konanie na ERASMUS+ študentskú mobilitu na ak. rok 2021/22. 

 

Text výzvy na stiahnutie

Viac informácií na: https://fmv.euba.sk/medzinarodne-vztahy/mobility-studentov

plagát sk 1

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.