Všetkým uvádzame do pozornosti pozvanie predsedu AS FMV na zasadnutie Akademickej obce FMV, ktoré sa bude konať online prostredníctvom  platformy MS Teams - kód do tímu je: qxr8wrr

 

as fmv ao pozvanka 2020 page 001

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.