V dňoch 3. a 4. 12. 2020 uskutočnil 21. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky, a to online formou cez platformu Microsoft Teams.

Podujatie bolo zároveň jubilejné, konalo pri príležitosti 20. výročia založenia Fakulty medzinárodných vzťahov a 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity. Konferencie sa zúčastnili výskumníci, akademici, ale aj zástupcovia podnikateľského sektora a predstavitelia medzinárodných organizácií z 10 krajín (KAZ, RU, CZ, AT, PL, SK, MOLD, UA, BG, CH)  a 15 inštitúcií, ktorí rokovali celkovo v 10 sekciách v troch jazykoch (SK, EN, RU). Medzi prezentované a diskutované témy patrili aktuálne otázky Európskej únie, interkultúrne vzťahy, právo v medzinárodných vzťahoch, kultúrna diplomacia, medzinárodné rozvojové štúdia, Organizácia Spojených národov a podobne.

 Zborník z konferencie / Conference Proceedings

Ilustračné foto z minulých ročníkov konferencie:

 78045864 466746827532039 3600665032074985472 n

74432379 424024448487095 4067770342154698752 n

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.