Vážené kolegyne,

vážení kolegovia,

vzhľadom na súčasnú situáciu s koronavírusom na Slovensku si Vám dovoľujeme oznámiť, že sa v dňoch 3. a 4. 12. 2020 uskutoční 21. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky, a to buď prezenčne (pokiaľ to epidemiologická situácia dovolí) alebo online formou cez Microsoft Teams.

 

Zborník z konferencie vydáme, preto Vás prosíme o zaslanie príspevkov do 20. novembra 2020 na e-mail: . 

S pozdravom

Dr. h. c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.

prodekanka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium
Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave
Dolnozemská cesta 1/b
852 35 Bratislava 5

tel.: + 421- 2 - 6729 5440;  + 421- 2 - 6729 5439 
e-mail: 

Za správnosť:

Mgr. Eva Vlková

referentka vedy a výskumu

Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave
Dolnozemská cesta 1/b
852 35 Bratislava 5

tel.: + 421- 2 - 6729 5456

e-mail:

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.