Ekonomická univerzita v Bratislave poskytne v nevyhnutných prípadoch možnosť ubytovania študentom záverečných ročníkov v čase od 10.00 hod. dňa predchádzajúceho dňu konania štátnych skúšok do 15.00 hod. dňa konania štátnych skúšok.

Ubytovanie bude možné vzhľadom na obmedzenú ubytovaciu kapacitu a dodržiavanie všetkých hygienických a protiepidemických opatrení iba vo vybraných študentských domovoch a to iba na jednu noc za cenu 12 Eur/noc.

Ubytovanie bude možné poskytnúť len na základe objednávky, zaslanej elektronicky minimálne 5 dní pred požadovaným termínom ubytovania!

V objednávke je potrebné vyplniť všetky údaje a odoslať na e-mail:

  • (pre bratislavské študentské domovy),
  • (pre košický študentský domov).

Potvrdenie rezervácie ubytovania s podrobnými informáciami a podmienkami ubytovania Vám budú do 48 hodín zaslané e-mailom.

Objednávka ubytovania počas štátnic

Ďalšie infomácie tu

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.