V súvislosti s celosvetovou pandémiou šírenia vírusu COVID-19 sme museli z bezpečnostných dôvodov zrušiť trinásty ročník Modelovej konferencie. Snaha študentov druhého ročníka druhého stupňa Fakulty medzinárodných vzťahov tam však neskončila a Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej Univerzity v Bratislave je hrdá, že Vám môže predstaviť Zborník Modelovej konferencie 2020, na ktorom študenti zúročili svoje vedomosti nadobudnuté počas rokovaní a aplikovali ich pri písaní tohto dokumentu.

In connection with the worldwide pandemic of COVID-19, we had to cancel the thirteenth year of the Model Conference for security reasons. However, the efforts of second-year students of the Faculty of International Relations did not end there, and the Faculty of International Relations of the University of Economics in Bratislava is proud to present The Proceedings of the Model Conference 2020 on which students used their knowledge acquired during negotiations and applied it in writing this document.

 

Zborník Modelovej konferencie 2020/ Proceedings of the Model Conference 2020

Brožúra Modelovej konferencie 2020/ Brochure of the Model Conference 2020

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.