Uvádzame rámcové termíny v upravenom harmonograme akademického roka 2019/2020, predovšetkým to platí pre štátne skúšky, v prípade ktorých oznámime včas aj ich formu.

Zmeny v harmonograme ešte môžu nastať v závislosti od vývoja pandemickej situácie. 

 

Dôležité zmeny a termíny v harmonograme akademického roka 2019/2020 na Fakulte medzinárodných vzťahov pre 1. a 2. stupeň štúdia

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.