Načítavam stránku...

Uvádzame rámcové termíny v upravenom harmonograme akademického roka 2019/2020, predovšetkým to platí pre štátne skúšky, v prípade ktorých oznámime včas aj ich formu.

Zmeny v harmonograme ešte môžu nastať v závislosti od vývoja pandemickej situácie. 

 

Dôležité zmeny a termíny v harmonograme akademického roka 2019/2020 na Fakulte medzinárodných vzťahov pre 1. a 2. stupeň štúdia