Ekonomická univerzita v Bratislave upozorňuje v nadväznosti na aktuálnu situáciu so šírením koronavírusu (2019-nCoV) na základe odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR na dodržiavanie všeobecných preventívnych opatrení ako pri bežných vzdušných nákazách. Zároveň je dôležité preukázať zodpovedný prístup a obozretnosť pri prejavení akéhokoľvek príznaku akútneho respiračného ochorenia.

 

Medzi všeobecné opatrenia zamerané na predchádzanie alebo minimalizovanie škôd môžu patriť:

 • zvýšené dodržiavanie hygienických pravidiel,
 • časté umývanie rúk mydlom a vodou, resp. používanie dezinfekčných prostriedkov na ruky na báze alkoholu,
 • zakrývanie nosa a úst pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou s následným vyhodením do koša,
 • vyhýbanie sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
 • v prípade choroby liečenie doma,
 • zabránenie nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami,
 • konzumácia prevareného mäsa a vajec,
 • kontrola svojho zdravotného stavu (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť) 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej koronavírusom,
 • kontaktovanie alebo vyhľadanie lekára v prípade klinických príznakov po návrate z oblasti postihnutej koronavírusom.

Pre účastníkov zahraničných mobilít odporúčame:

Pred vycestovaním:

 • monitorovať cestovné odporúčania MZVaEZ SR,
 • sledovať vývoj situácie a včasne ju vyhodnotiť, aby bolo možné prijať potrebné opatrenia,
 • zvážiť zmenu termínu realizácie mobility, medzinárodných stretnutí a pod.,
 • zvážiť zmenu cieľovej krajiny mobility tam, kde je to možné,
 • vybrať vhodné cestovné poistenie pokrývajúce aspoň časť nákladov,
 • nakupovať letenky s možnosťou pripoistenia storna,
 • rezervovať ubytovanie s možnosťou stornovania,
 • pri vycestovaní do zahraničia zvážiť možnosť registrácie prostredníctvom formulára (Formulár) na stránke MZVaEZ SR (prípadne stiahnuť bezplatnú aplikáciu Svetobežka)

Po návrate z rizikových oblastí:

 • zostať najmenej dva týždne po návrate v izolácii a nezúčastňovať sa prednášok ani praktickej výučby,
 • kontaktovať študijné oddelenie v prípade, že sa z dôvodu návratu z rizikových oblastí sa nebudú zúčastňovať výučby,
 • informovať v prípade výskytu klinických príznakov lekára o cestovateľskej anamnéze,
 • podrobiť sa klinickému vyšetreniu a podľa uváženia lekára a telefonickej konzultácii s ÚVZ SR (NRC pre chrípku) vykonať odber vzoriek na laboratórne vyšetrenie prítomnosti 2019-nCoV,
 • kontrolovať svoj zdravotný stav 14 dní od príchodu z postihnutej oblasti (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť),
 • vyhýbať sa akýmkoľvek kontaktom s ľuďmi, v nevyhnutnom kontakte treba nosiť ochranné rúško,
 • dodržiavať prísnu osobnú hygienu s dezinfekciou rúk a predmetov, s ktorými prišiel do kontaktu ako aj hygienu potravín,
 • zistiť v anamnéze očkovanie proti chrípke.

Upozorňujeme všetkých zamestnancov aj študentov na nutnosť zodpovedného prístupu a obozretnosť pri prejavení akéhokoľvek príznaku akútneho respiračného ochorenia a na vzájomné pripomínanie preventívnych opatrení.

Zodpovedných zamestnancov žiadame, aby s týmito opatreniami oboznámili personál, ktorý nemá prístup k počítaču.

Aktuálne informácie nájdete na stránkach:

Úrad verejného zdravotníctva SR

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

WHO

ECDC

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.

https://euba.sk/aktivity-a-media/aktuality/1882-prakticke-odporucania-v-nadvaeznosti-na-aktualnu-situaciu-spojenu-so-sirenim-koronavirusu-2019-ncov

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.