Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave Vás pozýva zúčastniť sa ďalšieho ročníka fakultného kola Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ), ktoré sa uskutoční 23. 4. 2020. Prihlášky do súťaže treba odovzdať do 25. 2. 2020 a práce do 6. 4. 2020. Bližšie informácie a pokyny sú na: https://fmv.euba.sk/veda-a-vyskum/svoc/pravidla-pre-svoc

 

Fakulta medzinárodných vzťahov je v jubilejnom 20. roku svojej existencie hostiteľom aj medzifakultnej/celoslovenskej súťaže ŠVOČ, ktorej sa za FMV zúčastnia víťazi fakultného kola ŠVOČ. 

Informácie sa nachádzajú na webovej stránke FMV → Veda a výskum → ŠVOČ → Pravidlá ŠVOČ, resp. Vám budú poskytnuté na referáte vedy a výskumu (Mgr. Eva Vlková), č. dv. E4.06, tel. 02/6729 5456, mail:

 

Prihláška 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.