Vážení členovia akademickej obce FMV, 

Dovoľujem si Vás pozvať na stretnutie akademickej obce FMV, ktoré sa uskutoční dňa 4.12.2019 o 12:30 hod. vo foyer Fakulty medzinárodných vzťahov. 

 

Program: 

1. Správa o činnosti AS FMV za rok 2019.

 

V Bratislave, 27.11. 2019

 

doc. Ing. Martin Grešš, PhD.

predseda AS FMV 

 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.