Zmeškal si ERASMUS? Máš šancu prihlásiť sa do 3. kola výzvy na letný semester ak. roka 2019/2020.

 

Zásady výberového konania nájdeš na https://fmv.euba.sk/medzinarodne-vztahy/mobility-studentov.

Termín na prihlásenie je 18.9.2019.

Predbežný dátum ústnych pohovorov v týždni od 23.9.2019.

plagát

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.