Načítavam stránku...

Vo štvrtok 25. 4. 2019 sa na FMV konalo fakultné kolo ŠVOČ - slovenskej sekcie. Súťažilo 6 študentov 2. stupňa štúdia.

Poradie víťazov:

1. miesto Bc. Katarína Homolová: Aplikácia planetárnych medzí a Prahov zlomu ekosystému Zeme v rámci environmentálnych politík.

vedúci práce Ing. Mikuláš Černota, PhD.

oponent: Ing. Mykhaylo Kunychka, PhD.

2. miesto: Bc. Pavol Kucharovic: Vplyv štvrtej priemyselnej revolúcie na vybrané oblasti ekonomiky

vedúci práce: doc. Ing. Martin Grešš, PhD., mim. prof.    

oponent: Ing. Natália Zagoršeková, PhD.

3. miesto: Bc. Andrea Pállová: Overenie Heckscherovej-Ohlinovej teorémy na zahraničnom obchode ČĽR

vedúci práce: Ing. Leonid Raneta, PhD.

oponent: doc. Ing. Martin Grešš, PhD., mim. prof.

 

Dňa 16. 5. 2019 sa konal na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach, na Fakulte verejnej správy, 2. ročník medzifakultného kola ŠVOČ. Za FMV sa ho zúčastnili Bc. Katarína Homolová a Bc. Pavol Kucharovic. Teší nás, že Bc. Katarína Homolová sa umiestnila na 3. mieste. Súťažilo 8 študentov z 5 slovenských univerzít.