Študenti akademickej obce FMV EU v Bratislave môžu navrhnúť za kandidáta do AS EU v Bratislave iba študenta akademickej obce FMV EU v Bratislave.

 

Kandidátov do AS EU v Bratislave za študentskú časť akademickej obce FMV EU v Bratislave môže navrhnúť každý študent akademickej obce FMV EU v Bratislave písomne na predpísanom formulári uvedenom v prílohe 1 tejto vyhlášky (pozri nižšie), a to volebnej komisii FMV EU v Bratislave od 2.4.2019 do 24.4.2019 v miestnosti D4.44 (vždy v čase od 12:30-13:30).

Na základe návrhov sú kandidáti do AS EU za študentskú časť akademickej obce FMV EU v Bratislave nasledovní:  Gabriela Šujanská – 3. ročník a Michaela Gregorovičová – 2. ročník

 

Vyhláška o pravidlách, termínoch prípravy a priebehu volieb kandidátov na členov Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave za študentskú časť akademickej obce FMV EU v Bratislave

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.